top of page

Menoktahkan Kemiskinan: Realiti atau Khayalan (Addressing Poverty: Reality or Fantasy)

Sempena Hari Pembasmian Kemiskinan Antarabangsa (International Day for the Eradication of Poverty), program Menoktahkan Kemiskinan: Realiti atau Khayalan (Addressing Poverty: Reality or Fantasy) dijalankan untuk dijadikan sebagai platform bagi perkongsian idea, ruang perdebatan serta percambahan dan wacana ilmu khususnya dalam bidang kemiskinan dan pembangunan ke arah merealisasikan negara sifar miskin tegar demi pembangunan masyarakat dan negara.


Antara panel-panel yang terlibat ialah:


Dato' Abdul Manap Abd. Wahab

Former CEO of Bank Muamalat Malaysia Berhad


Prof. Dr. Mohd Nazari Ismail

Honorary Professor, University Malaya


Lina Marliani

Executive Director J-PAL Southeast Asia


Encik Azlan Shah Nabees Khan

CEO of ARBA Foundation


Dan juga moderator,

Dr. Sharifah Fatimah AlZahrah Syed Hussein

Senior Lecturer

International Islamic University Malaysia (IIUM)16 views0 comments

Comentários


bottom of page